Khóa 60

Niệm Phật thoát luân hồi
Giảng sư Thích Thiện Thanh
Số lượt nghe: 6268
Số lượt tải: 1974

Pháp âm cùng danh mục

Xin người nhớ cho - Phật thất 60
Thích Tâm An
10385
2232
Niệm Phật thoát luân hồi - Phật thất 60
Thích Thiện Thanh
12898
2104
Hạnh phúc nở hoa, khổ đau khép lại - Phật thất 60
Thượng tọa Thích Nguyên Thiện
16914
2432
Một cõi đi về - Phật thất 60
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
17602
2598
Con đường an lạc - Phật thất 60
Thích Phước Nghiêm
16061
2652
Hải triều âm - Phật thất 60
Thích Minh Tiến
12988
1883
Một cõi đi về
3918
585
Hạnh phúc nở hoa khổ đau khép lại
Thích Nguyên Hiền
3472
641
Con đường an lạc
Thích Phước Nghiêm
4627
676
Hải triều âm
Thích Minh Tiến
3026
550
Xin người nhớ cho
Thích Tâm An
3021
617