Khóa 66

Niệm Phật phát khởi bốn tâm rộng lớn - Phật thất 66
Giảng sư Thích Nhật Hỷ
Số lượt nghe: 11260
Số lượt tải: 1506

Pháp âm cùng danh mục

Những bước chân an lạc - Phật thất 66
Thích Trí Thường
9099
1231
Tự Lực và Tha Lực - Phật thất 66
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11671
1762
Vui để sống - Phật thất 66
Thích Giác Hiếu
22195
2661
Cánh cửa hạnh phúc - Phật thất 66
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
39274
4891
Vui để sống - Thích Giác Hiếu
Thích Giác Hiếu
4932
660
Tự lực và tha lực - Phật thất 66
Thượng tọa Thích Đồng Thành
4183
734
Cánh cửa hạnh phúc
Thích Giác Hạnh
5049
1166
Niệm Phật phát khời bốn tâm rộng lớn
Thích Nhật Hỷ
3707
660
Những bước chân an lạc
Thích Trí Thường
3053
595