Khóa 66

Niệm Phật phát khời bốn tâm rộng lớn
Giảng sư Thích Nhật Hỷ
Số lượt nghe: 3714
Số lượt tải: 660

Pháp âm cùng danh mục

Những bước chân an lạc - Phật thất 66
Thích Trí Thường
9104
1231
Tự Lực và Tha Lực - Phật thất 66
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11679
1762
Vui để sống - Phật thất 66
Thích Giác Hiếu
22203
2661
Cánh cửa hạnh phúc - Phật thất 66
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
39278
4891
Niệm Phật phát khởi bốn tâm rộng lớn - Phật thất 66
Thích Nhật Hỷ
11264
1506
Vui để sống - Thích Giác Hiếu
Thích Giác Hiếu
4942
660
Tự lực và tha lực - Phật thất 66
Thượng tọa Thích Đồng Thành
4189
734
Cánh cửa hạnh phúc
Thích Giác Hạnh
5054
1166
Những bước chân an lạc
Thích Trí Thường
3056
595