Khóa 51

Niệm Phật con đường đưa đến chân hạnh phúc
Giảng sư Thích Minh Vũ
Số lượt nghe: 2818
Số lượt tải: 508

Pháp âm cùng danh mục

Kinh niệm Phật Ba-la-mật (kỳ 4) - Phật thất kỳ 51
Thượng tọa Thích Nhật Từ
5293
808
Tiếng nói từ nội tâm - Phật thất kỳ 51
Thích Đức Trường
7078
892
Niệm Phật - con đường đưa đến chân hạnh phúc - Phật thất kỳ 51
Thích Minh Vũ
5728
848
Tịnh độ ở đâu - Phật thất kỳ 51
Thượng tọa Thích Viên Trí
8549
1279
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 4
Thượng tọa Thích Nhật Từ
2806
518
Tịnh độ ở đâu
Thượng tọa Thích Viên Trí
4161
713
Tiếng nói từ nội tâm
Thích Đức Tường
2875
550