Khóa 51

Niệm Phật con đường đưa đến chân hạnh phúc
Giảng sư Thích Minh Vũ
Số lượt nghe: 3104
Số lượt tải: 508

Pháp âm cùng danh mục

Kinh niệm Phật Ba-la-mật (kỳ 4) - Phật thất kỳ 51
Thượng tọa Thích Nhật Từ
5935
808
Tiếng nói từ nội tâm - Phật thất kỳ 51
Thích Đức Trường
7699
892
Niệm Phật - con đường đưa đến chân hạnh phúc - Phật thất kỳ 51
Thích Minh Vũ
6224
848
Tịnh độ ở đâu - Phật thất kỳ 51
Thượng tọa Thích Viên Trí
9020
1279
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 4
Thượng tọa Thích Nhật Từ
3093
518
Tịnh độ ở đâu
Thượng tọa Thích Viên Trí
4453
713
Tiếng nói từ nội tâm
Thích Đức Tường
3148
550