Ngày Sau Ta Về Đâu

Những người thầm lăng
Thùy Dương
Số lượt nghe: 8738
Số lượt tải: 1529

Pháp âm cùng danh mục

Lời Kết - Album Ngày Sau Ta Về Đâu
Thích Chân Tính
7181
834
Rửa sạch đôi tay
Đình Nguyên
9809
1825
Khắc ghi ơn thầy
Vân Khánh
9377
1997
Mùa hè tu học
Đông Quân
10345
1337
Niệm Phật thoát luân hồi
Trung Hậu
16408
2453
Giữa dòng đời
Đình Nguyên
13168
2097
Sinh viên rèn luyện chữ tâm
Đức Quang & Bảo Như
8056
1486
Ươm hạt giống lành
Thanh Ngọc
11854
2306
Ngày Sau Ta Về Đâu
Quý Luân
18824
2898
Thầy dạy con niệm Phật
Vân Khánh
17125
2812
Cha mẹ tình thâm
Trung Hậu
19576
3541
Sinh viên tu học
Đức Quang & Hoài Uyên
10756
1535