Khóa 67

Nhớ Mãi Lời Thầy
Giảng sư Thích Thiện Thanh
Số lượt nghe: 9427
Số lượt tải: 1264

Pháp âm cùng danh mục

Màu Nhớ Thu Xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
12849
1988
Lời Khai Thị Của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
8774
1250
Thơm Ngát Hương Sen
Thích Pháp Đăng
9287
1322
Đức Phật Trong Tôi
Thích Đức Trường
9746
1254
Đi Qua Dòng Sanh Tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
22701
2879
Nhớ mãi lời thầy
Thích Thiện Thanh
3407
546
Đức Phật trong tôi
Thích Đức Tường
2961
533
Thơm ngát hương sen
Thích Pháp Đăng
3007
572
Màu nhớ thu xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
4212
884
Lời khai thị của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
3349
539
Đi qua dòng sanh tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
4642
996