Khóa Tu Mùa Hè 2011

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm
Giảng sư Thượng tọa Thích Trí Chơn
Số lượt nghe: 22147
Số lượt tải: 17963

Pháp âm cùng danh mục

Khai khóa " Khóa Tu Mùa Hè 2011 - đợt 2"
14587
1286
Tâm Hồn Cao Thượng
Thích Trí Huệ
18197
2582
Nhận Diện Hạnh Phúc
Thượng tọa Thích Nhật Từ
16410
2272
Tuổi Trẻ Và Hoan Hỷ
Thích Thiện Hưng
16342
1832
Nguồn năng lượng mầu nhiệm
Thượng tọa Thích Trí Chơn
8423
1514
Nhận diện hạnh phúc
Thượng tọa Thích Nhật Từ
5766
1117
Tâm Hồn Cao Thượng
Thích Trí Huệ
6043
1271
Tuổi Trẻ và Hoan Hỷ
Thích Thiện Hưng
3774
672
Tuổi Trẻ và Sự Cô Đơn
Thích Nữ Hương Nhũ
6302
1108
Tuổi trẻ và Sự Cô Đơn
Thích Nữ Hương Nhũ
19915
2952
Chuyện Nhỏ Quanh Ta - Khóa tu mùa hè - 2011 lần 6 đợt 1
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
12981
1782
Đi Tìm Thần Tượng - Khóa tu mùa hè - 2011 lần 6 đợt 1
Thượng tọa Thích Viên Trí
13064
1850