Lời Thầy Khuyên

Người Xuất Gia Khắc Cốt Ghi Tâm
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 19589
Số lượt tải: 2865

Pháp âm cùng danh mục

Những Kỷ Niệm Bên Mẹ - TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
137
2
Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Thượng tọa Thích Chân Tính
29989
4959
Oai Nghi Người Xuất Gia
Thượng tọa Thích Chân Tính
22912
3559
Ý Nghĩa Xuất Gia
Thượng tọa Thích Chân Tính
16028
2701
Lời Thầy Khuyến Tu
Thượng tọa Thích Chân Tính
12425
1894