Nghiệp lực chúng sinh | Chùa Hoằng Pháp

Pháp Thoại Video

Pháp âm: Nghiệp lực chúng sinh

Giảng sư: Thượng tọa Thích Chân Tính

Số lần nghe: 3354 Số lần tải: 80

Xem phiên bản HD trên

Tải về Chia sẻ Hướng dẫn Báo hỏng

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Pháp Thoại VideoTặng