Ca khúc mừng Phật đản

Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Số lượt nghe: 12394
Số lượt tải: 2261

Pháp âm cùng danh mục

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
24134
3921
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14136
2220
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13180
2498
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
8636
1765
Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9060
1629
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9858
1853
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14421
2129
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9827
1797
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9382
1982
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10709
1938
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
7765
1384
Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
25625
2029