Nhạc Niệm Phật

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Số lượt nghe: 28993
Số lượt tải: 4364

Pháp âm cùng danh mục

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 11
126211
14492
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 10
45609
4523
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 09
39189
3286
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 08
35054
4080
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 07
32401
4489
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 06
46831
8633
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 05
36170
3616
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 04
31739
3534
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 03
40782
5929
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 02
61282
11582
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 01
67748
7578
Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm
95732
17786