Con Tập Đến Chùa

Mùa Xuân Của Bé - Minh Tú
Tịnh Hải
Số lượt nghe: 4734
Số lượt tải: 777

Pháp âm cùng danh mục

Về Đây Bên Nhau - Đức Quang + Mỹ Hương
Tịnh Hải
24215
3327
Lời Giới Thiệu - Đồng Vân
Tịnh Hải
7487
751
Lời Kết - Đồng Vân
Tịnh Hải
3598
563
Đồng Tâm Hướng Thiện - Q. Luân + D. Hiền
Tịnh Hải
8161
1601
Kho Báu Trên Đời - THụy Vân
Tịnh Hải
7277
1424
Con Có Biết Không - Trung Hậu
Tịnh Hải
8738
1562
Điều Em Ước Muốn - Thanh Ngọc
Tịnh Hải
7980
1451
Con Tập Đến Chùa - Phương Anh
Tịnh Hải
10571
2058
Con Muốn Ở Lại Đây - Đông Quân
Tịnh Hải
7695
1514
Bồ Tát Trong Con - Thụy Vân
Tịnh Hải
14720
2893
Hương Vị Giải Thoát - Thanh Ngọc
Tịnh Hải
11166
2370
Áo Trắng Trường Xưa - Đông Quân
Tịnh Hải
7406
1331