Ngày Sau Ta Về Đâu

Mùa hè tu học
Đông Quân
Số lượt nghe: 10607
Số lượt tải: 1337

Pháp âm cùng danh mục

Lời Kết - Album Ngày Sau Ta Về Đâu
Thích Chân Tính
7474
834
Rửa sạch đôi tay
Đình Nguyên
10159
1825
Khắc ghi ơn thầy
Vân Khánh
9689
1997
Niệm Phật thoát luân hồi
Trung Hậu
16661
2453
Giữa dòng đời
Đình Nguyên
13460
2097
Sinh viên rèn luyện chữ tâm
Đức Quang & Bảo Như
8338
1486
Những người thầm lăng
Thùy Dương
8987
1529
Ươm hạt giống lành
Thanh Ngọc
12156
2306
Ngày Sau Ta Về Đâu
Quý Luân
19123
2898
Thầy dạy con niệm Phật
Vân Khánh
17443
2812
Cha mẹ tình thâm
Trung Hậu
19855
3541
Sinh viên tu học
Đức Quang & Hoài Uyên
11000
1535