Khóa 57

Mẹ ơi con chỉ cần - Phật thất kỳ 57
Giảng sư Thượng Tọa Thích Minh Thành
Số lượt nghe: 65562
Số lượt tải: 9127

Pháp âm cùng danh mục

Hạnh nguyện người tu 2 - Phật thất kỳ 57
Thích Minh Thành
8155
1614
Lời khai thị của Trí Húc Đại Sư - Phật thất kỳ 57
Thích Nguyên Hiền
7935
1729
Thanh Thản Niệm Phật - Phật thất kỳ 57
Thượng tọa Thích Giác Đăng
17595
3067
Hành động người hiền trí - Phật thất kỳ 57
Thích Trí Thường
12164
2258
Lời khai thị của Trí Húc Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
2632
456
Hạnh nguyện người tu 2
Thích Minh Thành
2619
463
Mẹ ơi con chỉ cần
Thượng Tọa Thích Minh Thành
5324
1291
Hành động người hiền trí
Thích Trí Thường
2680
525
Thanh thản niệm Phật
Thích Giác Đăng
3378
631