Khóa 57

Mẹ ơi con chỉ cần
Giảng sư Thượng Tọa Thích Minh Thành
Số lượt nghe: 5508
Số lượt tải: 1291

Pháp âm cùng danh mục

Hạnh nguyện người tu 2 - Phật thất kỳ 57
Thích Minh Thành
8366
1614
Mẹ ơi con chỉ cần - Phật thất kỳ 57
Thượng Tọa Thích Minh Thành
65761
9127
Lời khai thị của Trí Húc Đại Sư - Phật thất kỳ 57
Thích Nguyên Hiền
8154
1729
Thanh Thản Niệm Phật - Phật thất kỳ 57
Thượng tọa Thích Giác Đăng
17786
3067
Hành động người hiền trí - Phật thất kỳ 57
Thích Trí Thường
12382
2258
Lời khai thị của Trí Húc Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
2885
456
Hạnh nguyện người tu 2
Thích Minh Thành
2809
463
Hành động người hiền trí
Thích Trí Thường
2879
525
Thanh thản niệm Phật
Thích Giác Đăng
3603
631