Khóa 57

Mẹ ơi con chỉ cần
Giảng sư Thượng Tọa Thích Minh Thành
Số lượt nghe: 5603
Số lượt tải: 1291

Pháp âm cùng danh mục

Hạnh nguyện người tu 2 - Phật thất kỳ 57
Thích Minh Thành
8432
1614
Mẹ ơi con chỉ cần - Phật thất kỳ 57
Thượng Tọa Thích Minh Thành
65828
9127
Lời khai thị của Trí Húc Đại Sư - Phật thất kỳ 57
Thích Nguyên Hiền
8219
1729
Thanh Thản Niệm Phật - Phật thất kỳ 57
Thượng tọa Thích Giác Đăng
17850
3067
Hành động người hiền trí - Phật thất kỳ 57
Thích Trí Thường
12446
2258
Lời khai thị của Trí Húc Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
2966
456
Hạnh nguyện người tu 2
Thích Minh Thành
2882
463
Hành động người hiền trí
Thích Trí Thường
2944
525
Thanh thản niệm Phật
Thích Giác Đăng
3678
631