Khóa 67

Màu Nhớ Thu Xưa
Giảng sư Thượng Tọa Thích Minh Thành
Số lượt nghe: 12852
Số lượt tải: 1988

Pháp âm cùng danh mục

Lời Khai Thị Của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
8780
1250
Thơm Ngát Hương Sen
Thích Pháp Đăng
9293
1322
Đức Phật Trong Tôi
Thích Đức Trường
9753
1254
Nhớ Mãi Lời Thầy
Thích Thiện Thanh
9435
1264
Đi Qua Dòng Sanh Tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
22707
2879
Nhớ mãi lời thầy
Thích Thiện Thanh
3412
546
Đức Phật trong tôi
Thích Đức Tường
2968
533
Thơm ngát hương sen
Thích Pháp Đăng
3012
572
Màu nhớ thu xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
4218
884
Lời khai thị của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
3353
539
Đi qua dòng sanh tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
4650
996