Lời Thầy Khuyên

Lời Thầy Khuyến Tu
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 12425
Số lượt tải: 1894

Pháp âm cùng danh mục

Những Kỷ Niệm Bên Mẹ - TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
137
2
Người Xuất Gia Khắc Cốt Ghi Tâm
Thượng tọa Thích Chân Tính
19590
2865
Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Thượng tọa Thích Chân Tính
29989
4959
Oai Nghi Người Xuất Gia
Thượng tọa Thích Chân Tính
22912
3559
Ý Nghĩa Xuất Gia
Thượng tọa Thích Chân Tính
16028
2701