Lỗi lầm | Chùa Hoằng Pháp

Pháp Thoại Video

Pháp âm: Lỗi lầm

Giảng sư: Thượng tọa Thích Chân Tính

Số lần nghe: 2689 Số lần tải: 53

Xem phiên bản HD trên

Tải về Chia sẻ Hướng dẫn Báo hỏng

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Pháp Thoại VideoTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,572,180
    pháp âm : 57,729,085
 • Đang truy cập
    Tin tức : 34
    Nghe pháp : 39
 • Số người đang Online: 73

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009