Tu Một Ngày

Lời khuyên của tam tạng pháp sư Abhijatabhivamsa
Giảng sư Pháp sư Abhijatabhivamsa
Số lượt nghe: 11440
Số lượt tải: 557

Pháp âm cùng danh mục

Bí mật của những bí mật, sự chở che thầm lặng
Thích Tâm Hạnh
159
2
Bí mật của những bí mật, sự chở che thầm lặng
Thích Tâm Hạnh
349
2
Sống một mình
Thích Tâm Tiến
268
6
Sống một mình
Thích Tâm Tiến
190
15
Hạnh phúc nội tại
Thích Tâm Đồng
366
1
Pháp nhãn nội soi
Thích Minh Thành
460
1
Pháp nhãn nội soi
Thích Minh Thành
327
2
Cho người niềm vui
Thích Tâm Luân
536
4
Cho người niềm vui
Thích Tâm Luân
541
7
Vượt qua nỗi đau mất người thân
Thích Tâm An
25548
746
Vượt qua nỗi đau mất người thân
Thích Tâm An
7288
260
Pháp Phật vi diệu
Hòa thượng Thích Giác Nhiên
21171
2521