Khóa 76

Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Giảng sư Thích Nguyên Hiền
Số lượt nghe: 8953
Số lượt tải: 508

Pháp âm cùng danh mục

Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
9434
661
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
10382
781
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11439
525
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
6969
625
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
5894
349
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
7221
712
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
10443
489
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
9273
898
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
15749
743