Khóa 76

Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Giảng sư Thích Nguyên Hiền
Số lượt nghe: 8621
Số lượt tải: 508

Pháp âm cùng danh mục

Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
9108
661
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
10034
781
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11161
525
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
6677
625
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
5338
349
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
6911
712
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
9943
489
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
8980
898
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
15431
743