Khóa 50

Lời khai thị của Triệt Ngộ đại sư - Phật thất kỳ 50
Giảng sư Thích Nguyên Hiền
Số lượt nghe: 6290
Số lượt tải: 766

Pháp âm cùng danh mục

Trở về nguồn cội - Phật Thất kỳ 50
Thích Thanh Chương
6702
786
Đầu xuân nhắn nhủ - Phật thất kỳ 50
Thích Minh Thành
8605
802
Sự thật cuộc đời - Phật thất kỳ 50
Thích Tâm An
8937
1199
Kinh niệm Phật Ba-la-mật - Kỳ 3 - Phật thất kỳ 50
Thượng tọa Thích Nhật Từ
5646
805
Đầu xuân nhắn nhủ
Thích Minh Thành
3462
484
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 3
Thượng tọa Thích Nhật Từ
3134
522
Lời khai thị của Triệt Ngộ Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
3690
545
Sự thật cuộc đời
Thích Tâm An
4611
802
Trở về nguồn cội
Thích Thanh Chương
3437
585