Khóa 57

Lời khai thị của Trí Húc Đại Sư - Phật thất kỳ 57
Giảng sư Thích Nguyên Hiền
Số lượt nghe: 7970
Số lượt tải: 1729

Pháp âm cùng danh mục

Hạnh nguyện người tu 2 - Phật thất kỳ 57
Thích Minh Thành
8189
1614
Mẹ ơi con chỉ cần - Phật thất kỳ 57
Thượng Tọa Thích Minh Thành
65601
9127
Thanh Thản Niệm Phật - Phật thất kỳ 57
Thượng tọa Thích Giác Đăng
17624
3067
Hành động người hiền trí - Phật thất kỳ 57
Thích Trí Thường
12197
2258
Lời khai thị của Trí Húc Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
2670
456
Hạnh nguyện người tu 2
Thích Minh Thành
2655
463
Mẹ ơi con chỉ cần
Thượng Tọa Thích Minh Thành
5355
1291
Hành động người hiền trí
Thích Trí Thường
2717
525
Thanh thản niệm Phật
Thích Giác Đăng
3414
631