Khóa 67

Lời khai thị của Đại Sư Tĩnh Thường
Giảng sư Thích Nguyên Hiền
Số lượt nghe: 3353
Số lượt tải: 539

Pháp âm cùng danh mục

Màu Nhớ Thu Xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
12854
1988
Lời Khai Thị Của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
8780
1250
Thơm Ngát Hương Sen
Thích Pháp Đăng
9294
1322
Đức Phật Trong Tôi
Thích Đức Trường
9753
1254
Nhớ Mãi Lời Thầy
Thích Thiện Thanh
9435
1264
Đi Qua Dòng Sanh Tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
22708
2879
Nhớ mãi lời thầy
Thích Thiện Thanh
3413
546
Đức Phật trong tôi
Thích Đức Tường
2969
533
Thơm ngát hương sen
Thích Pháp Đăng
3013
572
Màu nhớ thu xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
4219
884
Đi qua dòng sanh tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
4651
996