Con Tập Đến Chùa

Lời Kết - Đồng Vân
Tịnh Hải
Số lượt nghe: 3443
Số lượt tải: 563

Pháp âm cùng danh mục

Về Đây Bên Nhau - Đức Quang + Mỹ Hương
Tịnh Hải
24007
3319
Lời Giới Thiệu - Đồng Vân
Tịnh Hải
7309
751
Đồng Tâm Hướng Thiện - Q. Luân + D. Hiền
Tịnh Hải
7990
1599
Kho Báu Trên Đời - THụy Vân
Tịnh Hải
7115
1421
Mùa Xuân Của Bé - Minh Tú
Tịnh Hải
4576
776
Con Có Biết Không - Trung Hậu
Tịnh Hải
8577
1560
Điều Em Ước Muốn - Thanh Ngọc
Tịnh Hải
7815
1449
Con Tập Đến Chùa - Phương Anh
Tịnh Hải
10399
2056
Con Muốn Ở Lại Đây - Đông Quân
Tịnh Hải
7519
1512
Bồ Tát Trong Con - Thụy Vân
Tịnh Hải
14515
2891
Hương Vị Giải Thoát - Thanh Ngọc
Tịnh Hải
11024
2368
Áo Trắng Trường Xưa - Đông Quân
Tịnh Hải
7275
1330