Ngày Sau Ta Về Đâu

Lời Kết - Album Ngày Sau Ta Về Đâu
Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 7474
Số lượt tải: 834

Pháp âm cùng danh mục

Rửa sạch đôi tay
Đình Nguyên
10159
1825
Khắc ghi ơn thầy
Vân Khánh
9690
1997
Mùa hè tu học
Đông Quân
10608
1337
Niệm Phật thoát luân hồi
Trung Hậu
16661
2453
Giữa dòng đời
Đình Nguyên
13460
2097
Sinh viên rèn luyện chữ tâm
Đức Quang & Bảo Như
8338
1486
Những người thầm lăng
Thùy Dương
8987
1529
Ươm hạt giống lành
Thanh Ngọc
12156
2306
Ngày Sau Ta Về Đâu
Quý Luân
19123
2898
Thầy dạy con niệm Phật
Vân Khánh
17443
2812
Cha mẹ tình thâm
Trung Hậu
19855
3541
Sinh viên tu học
Đức Quang & Hoài Uyên
11000
1535