Phước duyên gặp thầy

Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
Số lượt nghe: 5483
Số lượt tải: 297

Pháp âm cùng danh mục

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
16549
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
10922
1628
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
11026
1866
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
15246
2718
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
12458
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
8515
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
15703
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
18003
3555
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
9245
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
16524
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
14236
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
5600
681