Liên tông ngũ tổ Thiếu Khang đại sư | Chùa Hoằng Pháp

Khóa 84

Pháp âm: Liên tông ngũ tổ Thiếu Khang đại sư

Giảng sư: Thích Nguyên Hiền

Số lần nghe: 1771 Số lần tải: 65

Xem phiên bản HD trên

Tải về Chia sẻ Hướng dẫn Báo hỏng

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Khóa 84Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,978,435
    pháp âm : 58,705,818
 • Đang truy cập
    Tin tức : 28
    Nghe pháp : 39
 • Số người đang Online: 67

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009