Liên Tông Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư | Chùa Hoằng Pháp

Khóa 84

Pháp âm: Liên Tông Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư

Giảng sư: Thích Nguyên Hiền

Số lần nghe: 1365 Số lần tải: 34

Xem phiên bản HD trên

Tải về Chia sẻ Hướng dẫn Báo hỏng

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Khóa 84Tặng