Liên tông ngũ tổ Thiếu Khang đại sư | Chùa Hoằng Pháp

Khóa 84

Pháp âm: Liên tông ngũ tổ Thiếu Khang đại sư

Giảng sư: Thích Nguyên Hiền

Số lần nghe: 1683 Số lần tải: 49

Xem phiên bản HD trên

Tải về Chia sẻ Hướng dẫn Báo hỏng

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Khóa 84Tặng