Khóa 85

Liên tông ngũ tổ Thiếu Khang đại sư
Giảng sư Thích Nguyên Hiền
Số lượt nghe: 2411
Số lượt tải: 90

Pháp âm cùng danh mục

Hãy yêu thương con đúng cách
Thích Thiện Minh
9019
498
Hãy yêu thương con đúng cách
Thích Thiện Minh
5543
119
Đã tiến thì không lùi
Thích Pháp Đăng
7700
368
Đã tiến thì không lùi
Thích Pháp Đăng
6994
107
Bốn niềm tin kiên cố của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Minh Thiện
6680
351
Bốn niềm tin kiên cố của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Minh Thiện
3619
89
Liên tông ngũ tổ Thiếu Khang đại sư
Thích Nguyên Hiền
2746
170