Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Hàn Quốc - 2016 | Chùa Hoằng Pháp

Lễ Vu Lan

Pháp âm: Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Hàn Quốc - 2016

Chùa Hoằng Pháp

Số lần nghe: 2313 Số lần tải: 100

Xem phiên bản HD trên

Tải về Chia sẻ Hướng dẫn Báo hỏng

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Lễ Vu LanTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,552,103
    pháp âm : 57,717,262
 • Đang truy cập
    Tin tức : 26
    Nghe pháp : 38
 • Số người đang Online: 64

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009