Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Hàn Quốc - 2016 | Chùa Hoằng Pháp

Lễ Vu Lan

Pháp âm: Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Hàn Quốc - 2016

Chùa Hoằng Pháp

Số lần nghe: 2876 Số lần tải: 128

Xem phiên bản HD trên

Tải về Chia sẻ Hướng dẫn Báo hỏng

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Lễ Vu LanTặng