Lễ Vu Lan

Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Cambodia 2016
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 3865
Số lượt tải: 145

Pháp âm cùng danh mục

Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019
Chùa Hoằng Pháp
4
1
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Năm 2020
Chùa Hoằng Pháp
273
18
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan 2018
Chùa Hoằng Pháp
1329
1
Đại Lễ Vu Lan 2018
Chùa Hoằng Pháp
4086
57
Đại Lễ Vu Lan 2017
Chùa Hoằng Pháp
3646
113
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan - 2017
Chùa Hoằng Pháp
2711
51
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Hàn Quốc - 2016
3889
127
Đại Lễ Vu Lan 2016
Chùa Hoằng Pháp
7468
229
Đại Lễ Vu Lan 2015
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
12187
500
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại London 2015
Chùa Hoằng Pháp
9498
262
Đại lễ Vu Lan 2014
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
28200
828
Lễ Vu Lan Báo Hiếu trọng ân - Chùa Hoằng Pháp Cambodia
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
21155
612