Các Thể Loại Khác

Lễ thế phát xuất gia 12/2018
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 324
Số lượt tải: 1

Pháp âm cùng danh mục

Xuân Trao Yêu Thương
Thích Tâm Lực
51
1
Lễ Hằng Thuận Tập Thể tại chùa Hoằng Pháp (15/12/2019)
Chùa Hoằng Pháp
104
1
Lễ thế phát xuất gia 04/2019
Chùa Hoằng Pháp
714
1
Lễ cầu an đầu năm 2019
Chùa Hoằng Pháp
1458
1
Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Đăng Pháp
Chùa Hoằng Pháp
601
1
Cuộc thi học thuộc kinh Pháp Cú lần 01
Chùa Hoằng Pháp
646
1
Lễ khởi công xây dựng chùa Hoằng Pháp - Hoa Kỳ
Chùa Hoằng Pháp
1439
3
Sen Trên Xứ Tuyết
Chùa Hoằng Pháp
737
10
Lễ hằng thuận
4898
112
Lễ khởi công xây dựng chùa Hoằng Pháp tại Cambodia
Chùa Hoằng Pháp
3543
72
Bản tin đại lễ Vu Lan 2016
5500
143
Trailer phim Tìm Về Bến Giác
Chùa Hoằng Pháp
5637
182