Lễ xuất gia

Lễ thế phát xuất gia 12/05/2015
Số lượt nghe: 12010
Số lượt tải: 241

Pháp âm cùng danh mục

Lễ Xuất Gia Tại Chùa Hoằng Pháp 2021 | Bản đầy đủ
Thượng tọa Thích Chân Tính
120
2
LỄ THẾ PHÁT XUẤT GIA tại chùa Hoằng Pháp | 24/01/2021
Chùa Hoằng Pháp
377
1
Lễ Thế Phát Xuất Gia tại chùa Hoằng Pháp | 21/06/2020
Chùa Hoằng Pháp
151
1
Lễ thế phát xuất gia 12/2018
Chùa Hoằng Pháp
701
1
Lễ thế phát xuất gia 04/2019
Chùa Hoằng Pháp
1357
3