Quy Y Tam Bảo

Lễ Quy Y Tam Bảo Tại Hàn Quốc 2016
Số lượt nghe: 3307
Số lượt tải: 169

Pháp âm cùng danh mục

Lễ Quy Y Tam Bảo Dân Tộc Ít Người
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
6891
1031
Lễ Quy Y Tam Bảo 2012
9580
1059