Vía Phật A Di Đà

Lễ Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2017
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 2833
Số lượt tải: 19

Pháp âm cùng danh mục

Tỏa Sáng Đêm Di Đà 2019 | Chùa Hoằng Pháp
Chùa Hoằng Pháp
160
1
LUNG LINH ĐÊM DI ĐÀ 2020 | Chùa Hoằng Pháp
Chùa Hoằng Pháp
223
1
Tỏa sáng đêm Di Đà 2018
Chùa Hoằng Pháp
2424
7
Hoa đăng vía Phật A Di Đà 2015
Chùa Hoằng Pháp
4963
139
Hoa đăng vía Phật A Di Đà 2014
Chùa Hoằng Pháp
5798
230
Hoa Đăng Vía Phật A Di Đà 2013
Các buổi lễ và Phật sự - Vía A Di Đà
12204
645
Hoa đăng tỏa sáng đêm Di Đà 2010
15668
1850
Hoa đăng vía Phật A Di Đà 2007
Các buổi lễ và Phật sự - Vía A Di Đà
6581
760
Hoa đăng vía Phật A Di Đà 2006
Các buổi lễ và Phật sự - Vía A Di Đà
5313
569