Lễ Giỗ Tổ

Lễ giỗ Tổ 2017
Số lượt nghe: 6123
Số lượt tải: 46

Pháp âm cùng danh mục

Lễ giỗ Tổ 2018
Chùa Hoằng Pháp
638
5
Lễ giỗ Tổ 2016
Chùa Hoằng Pháp
1336
29
Ơn thầy tế độ
Chùa Hoằng Pháp
3531
146
Lễ giổ Tổ 2014
Chùa Hoằng Pháp
6138
279
Lễ giỗ Tổ 2013
5508
361
Hoài niệm ân sư
4725
484