Lễ Giỗ Tổ

Lễ giỗ Tổ 2017
Số lượt nghe: 6464
Số lượt tải: 46

Pháp âm cùng danh mục

Lễ Giỗ Tổ 2020
Chùa Hoằng Pháp
193
1
Lễ Giỗ Tổ 2019
Chùa Hoằng Pháp
195
1
Lễ giỗ Tổ 2018
Chùa Hoằng Pháp
1290
8
Lễ giỗ Tổ 2016
Chùa Hoằng Pháp
1661
29
Ơn thầy tế độ
Chùa Hoằng Pháp
3853
148
Lễ giổ Tổ 2014
Chùa Hoằng Pháp
6550
279
Lễ giỗ Tổ 2013
5846
361
Hoài niệm ân sư
5146
484