Lễ Giỗ Tổ

Lễ giổ Tổ 2014
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 6138
Số lượt tải: 279

Pháp âm cùng danh mục

Lễ giỗ Tổ 2018
Chùa Hoằng Pháp
638
5
Lễ giỗ Tổ 2017
6124
46
Lễ giỗ Tổ 2016
Chùa Hoằng Pháp
1336
29
Ơn thầy tế độ
Chùa Hoằng Pháp
3531
146
Lễ giỗ Tổ 2013
5508
361
Hoài niệm ân sư
4726
484