Lễ Giỗ Tổ

Lễ giổ Tổ 2014
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 6574
Số lượt tải: 279

Pháp âm cùng danh mục

Lễ Giỗ Tổ 2020
Chùa Hoằng Pháp
216
1
Lễ Giỗ Tổ 2019
Chùa Hoằng Pháp
218
1
Lễ giỗ Tổ 2018
Chùa Hoằng Pháp
1314
8
Lễ giỗ Tổ 2017
6484
46
Lễ giỗ Tổ 2016
Chùa Hoằng Pháp
1682
29
Ơn thầy tế độ
Chùa Hoằng Pháp
3871
148
Lễ giỗ Tổ 2013
5867
361
Hoài niệm ân sư
5170
484