Lễ Giỗ Tổ

Lễ giỗ Tổ 2013
Số lượt nghe: 5508
Số lượt tải: 361

Pháp âm cùng danh mục

Lễ giỗ Tổ 2018
Chùa Hoằng Pháp
638
5
Lễ giỗ Tổ 2017
6124
46
Lễ giỗ Tổ 2016
Chùa Hoằng Pháp
1336
29
Ơn thầy tế độ
Chùa Hoằng Pháp
3531
146
Lễ giổ Tổ 2014
Chùa Hoằng Pháp
6139
279
Hoài niệm ân sư
4726
484