Phật Sự

Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 37
Số lượt tải: 1

Pháp âm cùng danh mục

Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
45
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
84
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
116
1
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
950
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
1361
5
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
5331
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
3860
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
7311
230
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
6355
297
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
7575
302
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
9434
361
Bình minh xứ sương mù - Hoằng pháp tại Anh quốc
9080
437