Khoá 79

Lang bạt và lạc bang - KTPT 79
Giảng sư Thích Tâm Tiến
Số lượt nghe: 6488
Số lượt tải: 501

Pháp âm cùng danh mục

Tinh hoa chánh Pháp - KTPT 79
Thượng Tọa Thích Minh Thành
7945
487
Những ước muốn cuộc đời - KTPT 79
Thích Đạo Quang
9666
725
Kinh A Di Đà giảng giải phần cuối - KTPT 79
Thích Pháp Đăng
7369
419
Mười niệm vãng sinh - KTPT 79
Thích Đạo Duyệt
7259
558
Lang bạt và lạc bang - KTPT 79
Thích Tâm Tiến
7573
305
Tinh hoa chánh Pháp - KTPT 79
Thích Minh Thành
6601
251
Những ước muốn cuộc đời - KTPT 79
Thích Đạo Quang
12769
465
Kinh A Di Đà giảng giải phần cuối - KTPT 79
Thích Pháp Đăng
7002
293
Mười niệm vãng sinh - KTPT 79
Thích Đạo Duyệt
5709
311