Khoá 79

Lang bạt và lạc bang - KTPT 79
Giảng sư Thích Tâm Tiến
Số lượt nghe: 6135
Số lượt tải: 501

Pháp âm cùng danh mục

Tinh hoa chánh Pháp - KTPT 79
Thượng Tọa Thích Minh Thành
7633
487
Những ước muốn cuộc đời - KTPT 79
Thích Đạo Quang
9336
723
Kinh A Di Đà giảng giải phần cuối - KTPT 79
Thích Pháp Đăng
7061
419
Mười niệm vãng sinh - KTPT 79
Thích Đạo Duyệt
6954
555
Lang bạt và lạc bang - KTPT 79
Thích Tâm Tiến
7232
305
Tinh hoa chánh Pháp - KTPT 79
Thích Minh Thành
6282
250
Những ước muốn cuộc đời - KTPT 79
Thích Đạo Quang
12455
465
Kinh A Di Đà giảng giải phần cuối - KTPT 79
Thích Pháp Đăng
6448
293
Mười niệm vãng sinh - KTPT 79
Thích Đạo Duyệt
5386
311