Khoá 79

Lang bạt và lạc bang - KTPT 79
Giảng sư Thích Tâm Tiến
Số lượt nghe: 7523
Số lượt tải: 305

Pháp âm cùng danh mục

Tinh hoa chánh Pháp - KTPT 79
Thượng Tọa Thích Minh Thành
7899
487
Những ước muốn cuộc đời - KTPT 79
Thích Đạo Quang
9621
725
Lang bạt và lạc bang - KTPT 79
Thích Tâm Tiến
6414
501
Kinh A Di Đà giảng giải phần cuối - KTPT 79
Thích Pháp Đăng
7325
419
Mười niệm vãng sinh - KTPT 79
Thích Đạo Duyệt
7217
558
Tinh hoa chánh Pháp - KTPT 79
Thích Minh Thành
6556
251
Những ước muốn cuộc đời - KTPT 79
Thích Đạo Quang
12726
465
Kinh A Di Đà giảng giải phần cuối - KTPT 79
Thích Pháp Đăng
6925
293
Mười niệm vãng sinh - KTPT 79
Thích Đạo Duyệt
5660
311