Mừng Phật Đản

Kỷ Niệm Phật Đản Vesak 2019
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 581
Số lượt tải: 1

Pháp âm cùng danh mục

Toàn cảnh ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN Chùa Hoằng Pháp 2020 | Phiên bản đầy đủ
Các buổi lễ và Phật sự - Mừng Phật Đản
34
1
Đại Lễ Phật Đản 2018
Chùa Hoằng Pháp
2469
15
Lễ Phật Đản 2017
2416
63
Đại lễ Phật đản 2016
Chùa Hoằng Pháp
4343
191
Lễ Phật Đản Tại Hàn Quốc 2016
Chùa Hoằng Pháp
3513
183
Đại lễ Phật Đản 2015
Chùa Hoằng Pháp
12251
310
Đại lễ Phật đản 2014
Chùa Hoằng Pháp
20748
560
Kính Mừng Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008 Tại Việt Nam
Chùa Hoằng Pháp
5963
605
Kính Mừng Phật Đản 2005
Các buổi lễ và Phật sự - Mừng Phật Đản
4821
454
Lễ tuyên dương Phật tử hưởng ứng tinh thần Nhà Nhà Mừng Phật Đản
Các buổi lễ và Phật sự - Mừng Phật Đản
6414
803
Khánh Đản 2012
6835
816
Đại Lễ Phật Đản 2013
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
10488
771