Khóa 51

Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 4
Giảng sư Thượng tọa Thích Nhật Từ
Số lượt nghe: 2806
Số lượt tải: 518

Pháp âm cùng danh mục

Kinh niệm Phật Ba-la-mật (kỳ 4) - Phật thất kỳ 51
Thượng tọa Thích Nhật Từ
5294
808
Tiếng nói từ nội tâm - Phật thất kỳ 51
Thích Đức Trường
7078
892
Niệm Phật - con đường đưa đến chân hạnh phúc - Phật thất kỳ 51
Thích Minh Vũ
5729
848
Tịnh độ ở đâu - Phật thất kỳ 51
Thượng tọa Thích Viên Trí
8550
1279
Tịnh độ ở đâu
Thượng tọa Thích Viên Trí
4161
713
Tiếng nói từ nội tâm
Thích Đức Tường
2876
550
Niệm Phật con đường đưa đến chân hạnh phúc
Thích Minh Vũ
2819
508