Khóa 50

Kinh niệm Phật Ba-la-mật - Kỳ 3 - Phật thất kỳ 50
Giảng sư Thượng tọa Thích Nhật Từ
Số lượt nghe: 5651
Số lượt tải: 805

Pháp âm cùng danh mục

Trở về nguồn cội - Phật Thất kỳ 50
Thích Thanh Chương
6707
786
Đầu xuân nhắn nhủ - Phật thất kỳ 50
Thích Minh Thành
8616
802
Sự thật cuộc đời - Phật thất kỳ 50
Thích Tâm An
8943
1199
Lời khai thị của Triệt Ngộ đại sư - Phật thất kỳ 50
Thích Nguyên Hiền
6294
766
Đầu xuân nhắn nhủ
Thích Minh Thành
3465
484
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 3
Thượng tọa Thích Nhật Từ
3137
522
Lời khai thị của Triệt Ngộ Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
3692
545
Sự thật cuộc đời
Thích Tâm An
4615
802
Trở về nguồn cội
Thích Thanh Chương
3442
585