Khóa 50

Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 3
Giảng sư Thượng tọa Thích Nhật Từ
Số lượt nghe: 3126
Số lượt tải: 522

Pháp âm cùng danh mục

Trở về nguồn cội - Phật Thất kỳ 50
Thích Thanh Chương
6693
786
Đầu xuân nhắn nhủ - Phật thất kỳ 50
Thích Minh Thành
8597
802
Sự thật cuộc đời - Phật thất kỳ 50
Thích Tâm An
8928
1199
Kinh niệm Phật Ba-la-mật - Kỳ 3 - Phật thất kỳ 50
Thượng tọa Thích Nhật Từ
5637
805
Lời khai thị của Triệt Ngộ đại sư - Phật thất kỳ 50
Thích Nguyên Hiền
6283
766
Đầu xuân nhắn nhủ
Thích Minh Thành
3457
484
Lời khai thị của Triệt Ngộ Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
3685
545
Sự thật cuộc đời
Thích Tâm An
4608
802
Trở về nguồn cội
Thích Thanh Chương
3432
585