Khóa 76

Kinh A Di Đà phần 6
Giảng sư Thích Pháp Đăng
Số lượt nghe: 6969
Số lượt tải: 625

Pháp âm cùng danh mục

Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
9434
661
Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
8954
508
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
10382
781
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11439
525
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
5894
349
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
7221
712
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
10443
489
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
9274
898
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
15750
743