Khóa 76

Kinh A Di Đà phần 6
Giảng sư Thích Pháp Đăng
Số lượt nghe: 6803
Số lượt tải: 625

Pháp âm cùng danh mục

Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
9231
661
Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
8759
508
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
10216
781
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11292
525
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
5566
349
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
7059
712
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
10195
489
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
9113
898
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
15573
743