Khóa 76

Kinh A Di Đà phần 6
Giảng sư Thích Pháp Đăng
Số lượt nghe: 5337
Số lượt tải: 349

Pháp âm cùng danh mục

Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
9108
661
Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
8621
508
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
10034
781
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11161
525
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
6677
625
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
6911
712
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
9942
489
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
8979
898
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
15431
743