Khóa 76

Kinh A Di Đà phần 6
Giảng sư Thích Pháp Đăng
Số lượt nghe: 5565
Số lượt tải: 349

Pháp âm cùng danh mục

Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
9230
661
Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
8758
508
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
10215
781
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11292
525
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
6803
625
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
7058
712
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
10194
489
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
9112
898
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
15572
743