Khóa 76

Kinh A Di Đà phần 6
Giảng sư Thích Pháp Đăng
Số lượt nghe: 5893
Số lượt tải: 349

Pháp âm cùng danh mục

Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
9434
661
Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
8953
508
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
10382
781
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11439
525
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
6969
625
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
7221
712
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
10442
489
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
9273
898
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
15749
743