Khoá 79

Kinh A Di Đà giảng giải phần cuối - KTPT 79
Giảng sư Thích Pháp Đăng
Số lượt nghe: 7061
Số lượt tải: 419

Pháp âm cùng danh mục

Tinh hoa chánh Pháp - KTPT 79
Thượng Tọa Thích Minh Thành
7633
487
Những ước muốn cuộc đời - KTPT 79
Thích Đạo Quang
9336
723
Lang bạt và lạc bang - KTPT 79
Thích Tâm Tiến
6136
501
Mười niệm vãng sinh - KTPT 79
Thích Đạo Duyệt
6954
555
Lang bạt và lạc bang - KTPT 79
Thích Tâm Tiến
7232
305
Tinh hoa chánh Pháp - KTPT 79
Thích Minh Thành
6283
250
Những ước muốn cuộc đời - KTPT 79
Thích Đạo Quang
12455
465
Kinh A Di Đà giảng giải phần cuối - KTPT 79
Thích Pháp Đăng
6448
293
Mười niệm vãng sinh - KTPT 79
Thích Đạo Duyệt
5386
311