Khoá 79

Kinh A Di Đà giảng giải phần cuối - KTPT 79
Giảng sư Thích Pháp Đăng
Số lượt nghe: 6447
Số lượt tải: 293

Pháp âm cùng danh mục

Tinh hoa chánh Pháp - KTPT 79
Thượng Tọa Thích Minh Thành
7633
487
Những ước muốn cuộc đời - KTPT 79
Thích Đạo Quang
9336
723
Lang bạt và lạc bang - KTPT 79
Thích Tâm Tiến
6135
501
Kinh A Di Đà giảng giải phần cuối - KTPT 79
Thích Pháp Đăng
7061
419
Mười niệm vãng sinh - KTPT 79
Thích Đạo Duyệt
6953
555
Lang bạt và lạc bang - KTPT 79
Thích Tâm Tiến
7232
305
Tinh hoa chánh Pháp - KTPT 79
Thích Minh Thành
6282
250
Những ước muốn cuộc đời - KTPT 79
Thích Đạo Quang
12455
465
Mười niệm vãng sinh - KTPT 79
Thích Đạo Duyệt
5386
311