Khóa 72

Kinh A Di Đà Giảng Giải Phần 3
Giảng sư Thích Pháp Đăng
Số lượt nghe: 6267
Số lượt tải: 654

Pháp âm cùng danh mục

Chánh Niệm Lúc Lâm Chung
Thượng tọa Thích Đồng Thành
8238
879
Vượt Khó
Thích Trí Thường
6355
806
Về Nơi Cõi Tịnh
Thích Đức Trường
6577
696
Tại Sao Tôi Đi Tu
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
13060
1213
Ý Nghĩa Tịnh Độ
Thích Giác Hiệp
6527
808
Tại Sao Tôi Đi Tu
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
7162
1127
Ý Nghĩa Tịnh Độ
Thích Giác Hiệp
4056
727
Chánh Niệm Lúc Lâm Chung
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5147
1001
Kinh A Di Đà Giảng Giải phần 3
Thích Pháp Đăng
4994
750
Vượt Khó
Thích Trí Thường
5814
1124
Về Nơi Cõi Tịnh
Thích Đức Trường
5702
1025