Khóa 71

Kinh A Di Đà Giảng Giải - phần 2
Giảng sư Thích Pháp Đăng
Số lượt nghe: 7097
Số lượt tải: 821

Pháp âm cùng danh mục

Vững Chãi Và Bao Dung
Thượng tọa Thích Trí Chơn
14103
1968
Số Phận
Thích Trí Thường
15350
1800
Phước Tràn Phước Vét
Thượng tọa Thích Giác Đăng
9322
1383
Ý Niệm Siêu Việt
Thích Nhật Tín
5572
680
Hướng về Tịnh Độ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
8499
1008
Ý Niệm Siêu Việt
Thích Nhật Tín
3449
643
Kinh A Di Đà Giảng Giải
Thích Pháp Đăng
4009
574
Hướng Về Tịnh Độ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
2719
560
Phước Tràn Phước Vét
Thượng tọa Thích Giác Đăng
7379
1251
Số Phận
Thích Trí Thường
7229
1528
Vững Chãi và Bao Dung
Thượng tọa Thích Trí Chơn
7916
1519